Vi tilbyder

LivaRehab tilbyder individuelt tilrettelagte forløb og en helhedsorienteret indsats i samarbejde med den enkelte deltager og med jobcenter/kommune. Her kan du læse mere om LivaRehabs forskellige tilbud.

LivaRehab er et rehabiliteringstilbud, der tilbyder en helhedsorienteret og individuelt tilrettelagt indsats til mennesker med følger af skader fra prostitution, vold og seksuelle overgreb. Vi fokuserer på personer, der på grund af prostitutionsskader eller vold af seksuel karakter behøver støtte til rehabilitering og til at overkomme et familie- og arbejdsliv. LivaRehab har et særligt fokus på udsatte kvinder med børn. Vi arbejder primært med kvinder mellem 18 og 65 år med dansk, sydøstasiatisk, østeuropæisk, mellemøstlig og afrikansk baggrund. Vi har i en årrække gennemført særlige forløb for grønlandske kvinder.