Hvad er vold?

Noget der kan ramme alle

Ikke din skyld.

At konstant skulle passe på med, hvad man siger

At blive kontrolleret om hvor du har været og med hvem

At du gør dig ekstremt umage med at gøre alting rigtigt, men at det aldrig er godt nok

At få tjekket e-mails, facebook og lign.

At du ikke må gå ud

At føle sig forfulgt eller overvåget

At miste kontrol over egne penge

At miste kontrol over egen krop

At blive slået, skubbet, hevet i hår og lign.

At blive truet på dit liv

Her kan du finde relevante rapporter og undersøgelser på området.

 

LivaRehab Årsberetning 2018

Analyse & tal Evaluering af LIVas dokumentationsværktøj 2018

Analyse & tal Ekstern evaluering af projekt: “Bedre trivsel og forebyggelse blandt anbregte børn og unge”

LivaRehab Årsberetning og Evaluering 2017

LivaRehab Unge På Udkanten – Evaluering af Tryg Ungdom

LivaRehab Årsberetning og Evaluering 2016

LivaRehab Unge til salg – Et projekt om gråzoneprostitution blandt udsatte børn og unge

LivaRehab Halvårsberetning foråret 2016

LivaRehab Årsberetning 2015

LivaRehab Intern evaluering 2015

LivaRehab Intern evaluering 2014

SFI Prostitution i Danmark i dag

Voldsobservatoriet Men’s Violence against Women – The Extent, Characteristics and Measures to Eliminate Violence

Rådet for Socialt Udsatte Udsatte grønlandske kvinder i Danmark – en undersøgelse af kvinders livssitiation, problemer, resourcer og behov

Rådet for Socialt Udsatte Gæld, gældsrådgivning og gældssanering for socialt udsatte

Ligestillingsministeriet Kortlægning af prostitutionsefterspørgslen 2013

Videns- og formidlingscenter for socialt udsatte Det skal ikke bare være en krop mod krop – oplevelse…” – En sociologisk undersøgelse om prostitutionskunder

Regeringskansiliet i Sverige Förbud mot köp av sexuell tjänst En utvärdering 1999–2008