Tilsynsrapport

Med en række 5-tal ud af fem mulige er tilsynsrapporten om LivaShelter meget positiv
 
Socialtilsynet vurderer kvaliteten hos tilbuddet ud fra en Kvalitetsmodel, som er beskrevet i Bekendtgørelse om socialtilsyn. Kvalitetsmodellen er et dialogbaseret redskab, som skal give et systematisk og målrettet udgangspunkt for socialtilsynets samlede faglige vurdering af tilbuddenes kvalitet.

 

Den seneste rapport kan læses her.