Tilbud

LivaShelter Hovedstaden er, jf. SEL §109, et landsdækkende krisecenter for kvinder, der har været udsat for akut vold i nære relationer. LivaShelter er for kvinder med/uden børn under 15 år, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold, hvilket giver dem ret til et krisecenterophold. Det er et sikkert og midlertidigt botilbud.

Vores tilbud er godkendt til følgende målgrupper:

Personer i alderen 18 – 80 med voldeligt overgreb

Personer i alderen 18 – 80 med voldeligt overgreb, seksuelt overgreb

Personer i alderen 18 – 80 med andet overgreb, voldeligt overgreb

Personer i alderen 18 – 80 med voldeligt overgreb, omsorgssvigt

Personer i alderen 18 – 80 med andet socialt problem, voldeligt overgreb

Personer i alderen 18 – 80 med voldeligt overgreb, prostitution

Personer i alderen 18 – 80 med voldeligt overgreb, hjemløshed

Personer i alderen 18 – 80 med voldeligt overgreb, andre psykiske vanskeligheder

Personer i alderen 18 – 80 med voldeligt overgreb, stressbelastning

Personer i alderen 18 – 80 med voldeligt overgreb, angst

Læs mere om os på Tilbudsportalen via dette link