Rådgivning

Foreningen LIVa, der står bag LivaShelter, har også et behandlings- og rehabiliteringscenter, der tilbyder anonym rådgivning og ambulante forløb til dig, der er eller har været voldsudsat.
 

LivaRehab er et behandlings- og rehabiliteringscenter for personer med senfølger efter vold og seksuelle overgreb samt personer med skadevirkninger efter prostitution. 

Hos LivaRehabs anonyme rådgivning kan du få råd og vejledning fra en af vores frivillige rådgivere. Gennem rådgivningen er også mulighed for at blive henvist til et af LivaRehabs længerevarende, ambulante forløb.  

Du kommer til vors rådgivningsside ved at trykke her.   

LivaRehabs længerevarende, ambulante forløb er helhedsorienterede og fokuserer på den enkeltes behov og ønsker. Formålet med forløbet er, at støtte dig til at skabe forandringer i dit liv, at mestre sårbarhed 

Et forløb kan fx indeholde:

  • Socialrådgivning
  • Støttende samtaler hos psykolog og psykiater
  • Gruppeterapeutiske forløb
  • Samarbejde og koordinering med kommunen
  • Gældsrådgivning
  • Uddannelsesvejledning
  • Jobcoaching
  • Sociale og netværksdannende aktiviteter
  • Deltagelse i sociaoøkonomisk virksomhed