Kom til oplæg om forebyggelse af gråzoneprostitution

Mandag d. 3. april 2017 afholder LIVa – Forening mod skadevirkninger af prostitution generalforsamling. I den anledning har bestyrelsen arrangeret et oplæg om bedre trivsel og forebyggelse af gråzoneprostitution ved Heidi Sørensen, der ekstern evaluator i Analyse og Tal.

Dato og tid: Mandag d. 3. april 2017 fra kl. 17.00 til 20.00.

Sted: Dronningensvej 4, st., 2000 Frederiksberg.

Tilmelding: Tilmelding er nødvendigt for indkøb af drikkevarer og mad. Tilmelding kan ske på presse@livarehab.dk inden d. 27. marts kl. 12.00.  

Program:

17.00: Velkomst af forperson Yildiz Akdogan.

17.10: Oplæg: ”Bytte og salg af seksuelle ydelser hos unge under 18 år” ved Heidi Sørensen, Analyse og Tal.

18.00: Pause med forfriskninger.

18.10: Generalforsamling - kun for foreningens kontingentbetalende medlemmer. Her kan medlemmerne være med til at tilrettelægge foreningens arbejde.

19.15: Middag.

Medlemskab:

Du kan blive medlem af foreningen for 100 kr. om året. Pensionister og studerende betaler kun 75 kr. om året.

Konto nr. 5321 0348996

Som medlem kan du få indflydelse i foreningens arbejde for udsatte kvinder og støtte vores arbejde mod skadevirkninger af prostitution.
 

 Dagsorden for den årlige generalforsamling er:

1.      Valg af dirigent og referent.

2.      Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse.

3.      Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4.      Forelæggelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for det kommende år til godkendelse.

5.      Behandling af indkomne forslag.

6.      Valg af forperson for 2 år (på valg i ulige år).

7.      Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (vælges i ulige år).

8.      Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år.

9.      Valg af statsautoriset revisor og intern kritisk revisor (vælges hvert år).

10.  Eventuelt.

Ad. punkt  5. Behandling af indkomne forslag

Birgit Petterson har indsendt et forslag til vedtægtsændringer til ny § 10. stk. 11:

”Medarbejderne i LivaRehab udpeger en medarbejderrepræsentant, som kan overvære bestyrelsesmøderne og indgå i dialogen på møderne.”

Bestyrelsen støtter dette forslag.

Yderligere forslag, som ønskes behandlet, skal senest d. 20. marts 2017 sendes via e-mail til livarehab@livarehab.dk, jf. vedtægternes § 7. stk. 8.

Ad 6. Valg af forperson for 2 år. Yildiz Akdogan genopstiller.

Ad 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Lole Møller genopstiller, mens Marion Pedersen ønsker at udtræde af bestyrelsen efter denne generalforsamling.

Ad 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen for 1 år. Susanne Arnskjold Kragh genopstiller.

Ad 9. Valg af statsautoriseret revisor og intern kritisk revisor. Bestyrelsen indstiller at Revisionsfirmaet RIR ved Torben T. Poulsen vælges som revisor.

Finn Hougaard genopstiller som intern kritisk revisor.