LivaShelter Hovedstaden er, jf. SEL §109, et landsdækkende krisecenter for kvinder, der har været udsat for akut vold i nære relationer.

LivaShelter er for kvinder med/uden børn under 15 år, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold, hvilket giver dem ret til et krisecenterophold.

Det er et sikkert og midlertidigt botilbud.